Kreda nawozowa

KREDCAL – WAPNIAK RUDKOWSKI®

Kredcal Wapniak Rudkowski® to granulowana kreda nawozowa, typ wapna nawozowego – 06a (według rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 maja 2004r. w sprawie określenia typów wapna nawozowego – dz. u. z dnia 8 czerwca 2004r.).

Kreda nawozowa w naszej ofercie pochodzi ze złoża kredy piszącej znajdującej się koło Starej Kornicy w powiecie łosickim. Złoża kornickie uznawane są za najlepsze złoża kredowe w Polsce pod kątem zastosowania kredy w celu odkwaszania gleby. Polecana jest do upraw ekologicznych.

Kredę piszącą jako węglanowe wapno nawozowe można stosować niemal przez cały rok. Warto podkreślić, że przy uprawach sadowniczych nie ma konieczności mieszania kredy z glebą, co jest niezbędne w przypadku innych nawozów wapniowych.

Nawozy z kredy piszącej to najszybciej odkwaszające nawozy wapniowo-węglanowe, które pozwalają na utrzymanie odpowiedniego pH w glebie, dzięki czemu staje się ona ponownie biologicznie czynna.

Kreda pisząca pochodzi z bardzo młodego geologicznie złoża. To skała osadowa, miękka, o dużej podatności na szlamowanie i ścieranie. Unikalne właściwości Wapniaka Rudkowskiego® produkowanego z kredy piszącej wynikają właśnie z młodego wieku kopaliny oraz z jej organicznego pochodzenia. Gwarantuje to wyjątkowe rozdrobnienie i miękkość surowca. Z badań wynika, że kreda nawozowa podnosi pH gleby około 1-1,5 w okresie 3-12 miesięcy  (w zależności od warunków wilgotnościowych i początkowego pH gleby).

Wapniak Rudkowski® produkowany jest przez firmę POL-LUX posiadającą swój zakład produkcyjny w Rudce koło Starej Kornicy.

 

RODZAJE WAPNA NAWOZOWEGO

Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów wapna rolniczego. Jednakże podejmując decyzję o zakupie wapna nawozowego, warto oddzielić chwyt marketingowy od realnej wartości samego wapna. W rolnictwie stosuje się zwykle następujące grupy nawozów wapniowych:

 1. Wapna węglanowe, które występują głównie jako wapno z przerobu skał wapiennych. Wapna te, mają strukturę skrystalizowaną (kamienną) i aby mogły być zastosowane w rolnictwie, powinny być bardzo dobrze zmielone i czyste. Stosuje się je w dużych dawkach na hektar (zwykle kilka ton).
 2. Najbardziej „kamienną” formą wapienia stosowaną w rolnictwie jest Dolomit. Dolomit zawiera dużą ilość magnezu (Mg). Jeśli jednak chodzi o odkwaszenie gleby, jego stosowanie jest bardzo ograniczone. Proces odkwaszania wymaga bardzo dużych dawek Dolomitu, ma on niestety tendencję do podnoszenia poziomu Mg w glebie, przy prawie zerowej reakcji pH. Dodatkowym problemem jest źródło jego pochodzenia. Dlatego też nie należy kupować nawozu wapniowego z niewiadomego bądź budzącego wątpliwości miejsca. Ryzykuje się w tym przypadku zakup zmielonego kamienia z piachem.
 3. Kolejne wapno rolnicze stanowi kreda nawozowa. Jest to bez wątpienia najlepszy nawóz wapniowy. I to nie tylko na rynku, ale i w przyrodzie. Kreda nawozowa jest najmłodszym rodzajem wapienia. Ma niespotykaną, bardzo rozdrobniona strukturę, powstała ze skorupiaków morskich. Wymaga małych dawek przy nawożeniu. Jest bezpieczna w stosowaniu, nawet gdy nawozi się ją pogłównie. Obecnie nie ma na rynku innego nawozu wapniowego o tak doskonałych cechach. Kreda nawozowa z kredy piszącej charakteryzuje się bardzo wysoką zawartością CaCO3 – ok. 95% oraz wysoka zawartością CaO – ok. 50%. Po zmieleniu i zgranulowaniu kreda nawozowa uzyskuje reaktywność w wysokości do 98 %. Takim właśnie produktem jest KREDCAL WAPNIAK RUDKOWSKI®.
 4. Istnieje jeszcze wapno tlenkowe, które działa dość szybko, niestety jest jednak bardzo trudne w rozsiewaniu – bardzo się pyli. Po za tym łatwo jest je przedawkować przy nawożeniu, przez co gleba może bardzo szybko uzyskać odczyn zasadowy, co bardzo źle wpływa na uprawy. Wapna tlenkowego nie można stosować w rolnictwie ekologicznym.

Różnica między kredą nawozową O6a a kamieniem wapiennym jest widoczna w obrazie mikroskopu elektronowego. Oznaczenia typów i rodzajów nawozów reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 roku w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego. Sklasyfikowano w nim typy wapna nawozowego na podstawie stanu fizycznego, chemicznego oraz metody jego pozyskiwania.

Odmiana 04 to wapno pozyskiwane z przerobu skał wapiennych, o kamiennej strukturze. Zmielenie skały wapiennej powoduje lepsze wchłanianie gleby, jednakże nie ma to wpływu na zmianę jej struktury. Kamień zawsze pozostanie kamieniem. Dodatkowa granulacja takiego nawozu zwiększa wprawdzie łatwość wysiewu, ale powoduje również znaczny wzrost jego ceny.

Dobrym wapnem rolniczym – idealnym rozwiązaniem w uprawie ziemi – okazuje się więc tylko kreda nawozowa, czyli właśnie Wapniak Rudkowski®. Kreda ta posiada amorficzną (bezpostaciową) strukturę, ma także specyficzne pochodzenie gwarantujące nieporównywalnie lepsze właściwości niż wapna z przerobu skał wapiennych. Działa szybciej i skuteczniej.

Producenci zobowiązani są ustawą do podawania zawartości wapna w formie tlenkowej. Tutaj pojawiają się jednak pewne nieścisłości. Kreda nawozowa nie zawiera tlenku wapnia CaO, tylko węglan wapnia CaCO3, co często prowadzi do mylenia tych dwóch wartości. Rozwiązanie to wprowadzono po to, aby łatwo można było przeliczyć ilość nawozu potrzebną do odkwaszania gleby po wykonanym badaniu pH oraz by prościej było ocenić wartość nawozową wapna. Należy też pamiętać, że wapno granulowane to zawsze wapno węglanowe. Nie da się bowiem zgranulować wapna tlenkowego (palonego-budowlanego). Wzór chemiczny takiego wapna to CaCO3, co często nie jest właściwie rozumiane przez rolników i sadowników,  gdyż producenci przeliczają wapno węglanowe na wapno tlenkowe CaO i podają mylnie skład chemiczny jako CaO np. 50%. Wówczas 50% nawozu stanowi czysty tlenek wapnia (CaO) w ogólnej masie pierwiastkowej. Trzeba pamiętać, że jest to jedynie, narzucona przez ustawodawcę, obligatoryjna forma prezentacji zawartości produktu. W rzeczywistości jednak dobre wapno węglanowe powinno zawierać ponad 90% węglanu wapnia CaCO3.

 

WAPNOWANIE

Wapnowanie w każdych okolicznościach jest wskazane, zaś korzyści z tego płynące są bardzo wymierne. Znacząco poprawia się struktura gleby, a znosząc zakwaszenie, poprawia się jej grudkowatość, neutralizacji ulega działanie szkodliwych związków chemicznych. W efekcie o kilkadziesiąt procent wzrasta plon. W Polsce mamy do czynienia z dużą kwasowością gleb. Odczyn gleby określa wskaźnik pH. Dlatego regularne pomiary pH są koniecznością. Nie ma jednego, uniwersalnego poziomu pH dla wszystkich roślin, zawsze należy dobierać konkretną dawkę wapna pod daną uprawę. Zwykle potrzebna wartość pH wynosi od 5,5 pH do nawet 7 pH przy wrażliwych uprawach.

Kwasowość gleby ma istotny wpływ na intensywność jej wietrzenia, zmiany jej właściwości fizycznych i chemicznych, rozwój mikroorganizmów, dostęp uprawy do składników pokarmowych i w ostatecznym efekcie na jej urodzajność. Mikroflora gleby, czyli zarówno bakterie jak i grzyby, reagują na zmiany zachodzące w odczynie środowiska. W miarę wzrostu kwasowości wzrasta w glebie ilość grzybów, a zmniejsza się ilość bakterii. Jednak ilość grzybów nie wzrasta w takim stosunku, w jakim zmniejsza się ilość bakterii. Ponadto grzyby nie biorą udziału w wielu procesach, które wyłącznie uzależnione są od bakterii. Dlatego też przy niepożądanym zakwaszeniu gleby zmniejsza się ich zdolność biologiczna. Dlatego też, aby gleby stały się z powrotem biologicznie czynne, muszą zostać zwapnowane.

Podejmując decyzję o wapnowaniu, oprócz uwarunkowań związanych z daną uprawą, należy również rozważyć, czy stosować wapna pyliste, czy też granulat.

Dane techniczne

Gleby:Bardzo kwaśneKwaśneLekko kwaśne
Bardzo lekkie900*500*300*
Lekkie1000*800*400*
Średnie1300*1000*500*
Ciężkie 1500*1100* 700*
Użytki zielone900* 700*300*

* stosowanie nawozu powinno odbywać się według zaleceń Stacji Chemiczno-Rolniczych po uprzednim badaniu gleby

Właściwości wapniaka rudkowskiego®

 • poprawia dostęp składników pokarmowych przeznaczonych dla roślin zawartych w nawozie;
 • zwiększa efektywność wykorzystania innych nawozów mineralnych;
 • umożliwia rozwój korzeni włośnikowych, odpowiadających za pobieranie składników pokarmowych zawartych w glebie lub dostarczanych wraz nawozami;
 • zwiększa odporność roślin na wyleganie;
 • zobojętnia zakwaszające glebę działania nawozów fizjologicznie kwaśnych;
 • umożliwia prawidłowy rozwój korzystnej mikroflory oraz flory gleby przyspieszając zawarty w niej rozkład substancji organicznych;
 • ogranicza rozwój chorób, grzybów, pasożytów oraz chwastów;
 • zwiększa ilość plonu;
 • redukuje koszty uprawy – nie trzeba go mieszać z glebą;
 • umożliwia uprawę roślin o wysokich wymaganiach dotyczących odczynu gleby.

Dostępne opakowania

 • BB (big-bag) 500 kg;
 • Worek 40 kg.

Zastosowanie

 • grunty orne, łąki i pastwiska;
 • sady, nawet do okresu kwitnienia;
 • uprawy roślin warzywnych i ozdobnych;
 • ziemie i podłoża ogrodnicze;
 • neutralizacja przykrego zapachu gnojowicy oraz polepszanie jej właściwości jako naturalnego nawozu (unikatowa właściwość);
 • neutralizacja wód gruntowych, rzek, jezior i stawów.

Parametry wapniaka Rudkowskiego ®

Zawartość węglanu wapnia CaCO3 – 95% *

Zawartość tlenku wapnia CaO – 50% *

Reaktywność – 98% *

* przy wilgotności 0,5%

Dostępne frakcje granulatu: 2-6 mm lub 6-10 mm.

Przechowywanie

Kredę nawozową granulowaną, podobnie jak w przypadku innych nawozów granulowanych, należy przechowywać w suchym miejscu uniemożliwiając tym samym jego zawilgocenie czy przemarzanie. Wapno węglanowe granulowane pod wpływem wody nie zmieni swojego składu chemicznego natomiast może osłabić strukturę granulek.

Na życzenie dodatkowo przesyłamy

 • wyniki badań przeprowadzonych w IUNG w Puławach;
 • wyniki badań przeprowadzonych w OSCHR w Lublinie;
 • świadectwo kwalifikacji produktu do stosowania w rolnictwie ekologicznym wydane przez IUNG w Puławach.

Zapraszamy do współpracy:

DYSTRYBUTORÓW NAWOZÓW

ZRZESZENIA I GRUPY PRODUCENTÓW

ODBIORCÓW INDYWIDUALNYCH