FAQ brykiet ekologiczny

Jaka słoma jest najlepsza do brykietowania?

Najlepsza jest słoma szara, czyli poddana działaniu czynników atmosferycznych po wymłóceniu zboża, przed belowaniem. Najlepiej poczekać, aż na skoszoną słomę kilka razy spadnie deszcz.

 

Jakie parametry powinien mieć surowiec użyty do brykietowania?

Wilgotność rozdrobnionego surowca powinna wynosić od 10 do 22%. Długość rozdrobnionego surowca nie powinna przekraczać 20mm.

 

Czy trzeba dodawać lepiszcza do rozdrobnionego surowca?

Nie, do produkcji używa się tylko i wyłącznie rozdrobnionego surowca. Opatentowana konstrukcja urządzenia produkowanego przez firmę POL-LUX pozwala na osiągnięcie w brykiecie wysokich jakościowo parametrów bez używania jakichkolwiek dodatkowych substancji czy preparatów.

 

Co wyróżnia brykiet wytworzony za pomocą brykieciarki firmy POL-LUX?

  • Nie kruszy się w rękach.
  • Ma jednakową strukturę i gęstość na całym przekroju, a wynosi ona od 1 do 1,3 g/cm³.
  • Nie zwiększa swojej objętości podczas spalania, można zakładać brykietem cały piec.
  • Czas spalania jest przynajmniej czterokrotnie dłuższy, a spalający się brykiet wytwarza dużo wyższą temperaturę.
  • Nie posiada otworu, który skraca czas spalania.
  • Można go przechowywać nawet przez kilka lat (nie wskazane jest jednak wystawianie na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych – deszcz, śnieg itp.).
  • Przewożony na daleką odległość zachowuje swoje parametry – nie rozsypuje się.
  • Brykiet wytwarzany przez oferowane przez nas urządzenia ma jednakowo zespoloną strukturę nie tylko w warstwach zewnętrznych, ale na całym przekroju. Powoduje to osiągnięcie przez brykiet parametrów zbliżonych do węgla – nieosiągalnych do tej pory na brykieciarkach.
  • Niezależnie od tego, czy wilgotność rozdrobnionego surowca będzie wynosiła 10% czy 22%, wilgotność gotowego brykietu wynosi 4-5%. Dzieje się tak dlatego, ponieważ podczas procesu brykietowania z surowca odparowuje woda.
  • Zawartość chloru w brykiecie ze słomy wytwarzanym w urządzeniach oferowanych przez nas wynosi zaledwie 0,039%.

 

Ile czasu można przechowywać brykiet?

Może być magazynowany nawet przez kilka lat, nie zmieniając swoich parametrów. Brykiet należy przechowywać pod dachem lub przykryciem. Nie musi być składowany w suchych i przewiewnych miejscach, ale nie może być wystawiony na bezpośrednie działanie opadów atmosferycznych czy dużej wilgoci.